Dark Ivory Raku Sugar European Charm Bead dark ivory with raku sugar European charm bead6x15mmprice is per bead Glossy,Matte

Dark Ivory Raku Sugar European Charm Bead

  • $10.00
Shipping calculated at checkout.


dark ivory with raku sugar European charm bead

6x15mm

price is per bead